แบ่งปันไอเดียซื้อขายหุ้นได้แต่แบ่งเงินซื้อหุ้นไม่ได้ #สอนวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค(รายบุคคล/กลุ่ม)