#สอนวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค
#แบ่งปันไอเดียซื้อขายหุ้นได้แต่่แบ่งเงินซื้อหุ้นไม่ได้