หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายขนาดใหญ่ (Big lot) มีการซื้อขายตั้งแต่ 1 ล้านหุ้นขึ้นไป หรือมีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาท สามารถทำ Big Lot ได้ ส่วนการซื้อขายแบบ Put-Though …