ในปี 2564 ซื้อหุ้นตัวไหนดี ที่ได้ผลตอบแทนความคุ้มค่าน่าลงทุน

ตั้งแต่ต้นปี2564เป็นต้นมา กระแสของตลาดหุ้นของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้คนเข้าไปหาหุ้นน่าลงทุน 2021กันมาขึ้น ส่วนใหญ่คนที่สนใจซื้อหุ้นนั้นไม่ใช้คนทำงานระดับผู้บริหารแล้วแต่เป็นคนหนุ่มสาวที่มีอายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป เพราะว่าเป็นการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงที่สูงแต่ได้ผลตอบแทนความคุ้มค่าตามมาด้วย  โดยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนจะมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศและดูบริษัทที่มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการของบริษัทนั้นๆ แล้วมาตัดสินใจหุ้นตัวไหนน่าซื้อเก็บ 2564 และหุ้นตัวไหนน่าซื้อเก็บเพื่อรับเงินปันผลโบนัสประจำปีจากบริษัทที่ได้ซื้อหุ้นไว้  และในปีนี้ก็มีหุ้นที่น่าลงทุนช่วงนี้ก็จะเป็นหุ้นของCPALL ที่มีความคุ้มค่าและผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือการซื้อขายเพื่อเก็งกำไร เนื่องจากหุ้น CPALL  เป็นหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ หรือ7-11 นั้นเอง ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศและจำนวนมาก ทำให้เป็นหุ้นที่น่าซื้อ ณ เวลานี้   

การที่เราจะซื้อหุ้นตัวไหนดีนั้นต้องดูปัจจัยอะไรบ้างก่อนทำการซื้อขาย

คือก่อนที่เราจะซื้อหุ้นตัวไหนดีวันนี้นั้นต้องรู้ทำความเข้าใจคำว่า “หุ้น” ก่อนว่าคืออะไร  ต่อมาเราจะได้อะไรบ้างจากการซื้อหุ้นต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ  แล้วเราขั้นตอนในการซื้อนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง  หลังจากนั้นเราสนใจซื้อหุ้นแล้วเราจะซื้อกับใคร  ในการลงทุนในการซื้อหุ้นตัวไหนดีนั้นมีขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไร  เมื่อเราต้องการซื้อหุ้นที่น่าสนใจช่วงนี้แล้วเราเคยคิดไหมว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการขึ้นและลงของหุ้นที่เราลงทุนซื้อไปนั้นเกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง  และที่สำคัญอยู่ที่ใจเราว่าเราสนใจซื้อหุ้นที่เราคิดว่ามีความคุ้มค่าน่าลงทุน แต่มีความเสี่ยงที่เราจะต้องรับสูงตามไปด้วยเราจะกล้าที่จะยอมเสี่ยงไหม นั้นคือ ก่อนที่เราจะตัดสินใจหุ้นตัวไหนน่าซื้อวันนี้นั้น เราต้องศึกษาและทำความเข้าใจกลไกของตลาดหุ้นหรือหุ้นที่น่าสนใจช่วงนี้ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลของหุ้นว่าเมื่อเราซื้อไปแล้วจะมีอะไรเกิดบ้าง อย่างเช่น ได้เงินปันผลตอบแทน หุ้นตก หรือหุ้นของบริษัทที่เราบริษัทเกิดปัญหาทำให้หุ้นที่เราซื้อปิดไปเราจะสามารถยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ นี้คือสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องยอมรับได้

ก่อนที่ท่านจะต้องการซื้อหุ้นตัวไหนดีนั้นต้องดูว่าคนส่วนใหญ่หุ้นตัวไหนน่าซื้อเก็บ

โดยทั่วไปแล้วตลาดหุ้นของประเทศไทยจะเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งปกติแล้วการที่เราจะซื้อหุ้นตัวไหนดีหรือหุ้นตัวไหนน่าซื้อเก็บมาลงทุนเพื่อเงินปันผลระยะยาวหรือจะเป็นหุ้นที่เราชอบหรือเราสนใจซื้อหุ้นตัวนั้น เช่น หุ้น sta วันนี้ เป็นต้น เราต้องคิดก่อนซื้อหุ้นปันผลตัวไหนดี 2564 ว่าก่อนหน้านี้หุ้นที่เราสนใจ เส้นกราฟหุ้นมีการขึ้นลงแบบไหนบ้าง เพราะการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงเสมอไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นตัวไหนดีก็ตาม