ลูกค้าฟินันเซีย รับสิทธิ์จองหุ้น STGT” เพียงเป็นลูกค้าเป็นฟินันเซีย ก็ได้รับสิทธิ์จองหุ้น STGT ทันที!* จำกัดสิทธิ์คนละ 1000 หุ้น มาก่อน ได้ก่อน หุ้นมีจำนวนจำกัด!