เริ่มจากกลุ่มธนาคารกัน TISCO KTC DTAC LHFG KKP TMB BBL SCB KBANK KTB CIMBT BFIT BAY ประกาศออกมาแล้วตามคาดไม่มีอะไรมากกว่าการตั้งสำรองแล้วกำไรลดลง

00:00 – INTRO
07:27 – หุ้น TISCO
15:35 – หุ้น KTC
19:20 – หุ้น DTAC
24:00 – หุ้น LHFG
25:36 – หุ้น KKP – น่าสนใจ
32:10 – หุ้น TMB
35:50 – หุ้น BBL
39:50 – หุ้น SCB
43:14 – หุ้น KBANK
44:04 – หุ้น KTB
46:40 – หุ้น CIMBT
47:47 – หุ้น BFIT
52:26 – หุ้น BAY – น่าสนใจ

สามารถติดตามผ่านโปรแกรม AiO ได้ที่
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นนักลงทุนที่แท้จริง ลองพยายาม
🍭 ตั้งเป้าหมายของหุ้นที่ต้องการจะลองทุนให้ชัดเจน
🍭 เรียนรู้หาวิธีการ และ เครื่องมือที่พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด
🍭 ทดลองลงทุนทำซ้ำไปซ้ำมาจากวิธีการที่เรียนรู้มาจนกว่าจะเกิดความมั่นใจ

โทร 095-789-5054
อีเมล์ info@panphol.com