[Q & A]

Q: “หุ้น-กองทุน” ค่าธรรมเนียมซื้อขาย ลดหย่อนภาษีได้ไหม?

หาคำตอบได้ในรายการ ‘Q & A’ กับ คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP® นักวางแผนการเงิน

#WealthMeUp #QandA
– – – – – –
Facebook:
Line:
Instagram:
Website: