แชร์แนวทางการประเมินราคาหุ้นแบบที่ผมใช้อยุ่ในปัจจุบันครับ ทั้งนี้จะไม่มีการชี้นำ ให้ทำการซื้อหรือขายหุ้นใดๆ
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลด้านอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ติดตามเพจ สอนวางแผนการเงินและการลงทุนได้ที่