หุ้นสามัญ เป็นตราสารทุนพื้นฐานที่คนทั่วไปรู้จักกันดี หรือที่เราชอบเรียกติดปากกันว่าหุ้น ซึ่งเป็นตราสารที่มีความสำคัญต่อตลาดการเงินเป็นอย่างมาก ใน Live นี้ผมจะมาเสนอแนวทาง …