ถ่ายทอดสด [7 กรกฎาคม 2564] Live พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) [MENA] กลุ่ม …