จองหุ้นโออาร์ OR วันแรก ชมวิธีการจองหุ้น OR ผ่านแอพบัวหลวง BualuangM ธนาคารกรุงเทพ ทำไมถึงไม่ได้! มาดูสาเหตุโง่ๆกัน #หุ้นor #หุ้นโออาร์ #จองหุ้นor.